Szkolenia BHP w Katowicach

szkolenia BHP Katowice

Szkolenie z zakresu bhp, które prowadzimy na terenie całego Śląska jest szkolenie wstępne i szkolenie okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenia BHP Katowice

Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale także tworzą pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący kluczowy element jej sukcesów.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zachęcanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami BHP to nie tylko wywiązywanie się z obowiązku, ale również inwestycja, która przynosi wymierny zysk.

Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez najlepszych specjalistów, w oparciu o autorskie programy, z użyciem prezentacji multimedialnych, fantomów do udzielania pierwszej pomocy, oraz ciekawych filmów.

Szkolenia BHP kończymy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończenia kursu. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały dydaktyczne.

Szkolenia BHP mają za zadanie poinformować pracownika jakie elementy środowiska pracy mogą powodować zagrożenie dla zdrowia. Ich celem jest także zaznajomienie pracownika z przepisami i zasadami BHP niezbędnymi do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenia dostarczają również wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bhp.

Ceny szkoleń BHP

Szkolenie wstępne BHP – 50 zł
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 50 zł
E-szkolenia – 50zł (dowolny termin szkolenia, materiały przez internet)
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 6-10 osób – rabat 10%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości 11-15 osób – rabat 20%,
Przy zleceniu szkolenia grupy pracowników w ilości powyżej 16 osób – rabat 25%.

Zgodnie z wymaganiami nałożonymi na pracodawców w znowelizowanym Kodeksie Pracy art. 209 (zmiany obowiązujące od 18-01-2009r.) ustawa z dnia 21 listopada 2008r o zmianie ustawy Kodeks pracy Dz. U. nr 223 poz. 1460

Szkolenie z zakresu Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Niejednokrotnie możemy stać się świadkami zdarzenia, w którym to nasze umiejętności będą decydować o losach dalszego istnienia osoby poszkodowanej. Umiejętności zdobyte w czasie szkoleń pozwolą Państwu nabrać pewności do szybkiego podejmowania decyzji, a także skuteczności w działaniu, które mogą pomóc w ratowaniu ludzkiego życia.

 

  • Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną z wykorzystaniem fantomów i innych materiałów szkoleniowych.
  • Wydane zaświadczenie po ukończeniu szkolenia jest przydatne w razie kontroli Inspekcji Pracy czy Sanepidu.
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy są okresowe i zaleca się ich regularne odnawianie – co 3 lata.

 

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP

ul. Hallera 8/6
41-214 Sosnowiec

43-318 Bielsko-Biała
ul. Matowa 13a

FILIE:
40-645 Katowice
ul. Radockiego 294/9

Tel. 606 200 969

e-mail: konkretbhp@op.pl